20170501_164123.jpeg

PRŮZKUMY

Cart

Hotel Voroněž

 

Kdysi vyhledávaný pozlovický hotel, středisko SSM a moderní kaskádový hotel. Dnes torzo budovy se špatnou statikou.

Vedení Pozlovic si s objektem nevědělo rady a prodalo ho v roce 2013 za pouhé dva miliony korun místním manželům.

Vlastní prodej areálu byl velmi komplikován skutečností, že objekt hotelu byl od první poloviny devadesátých let minulého století mimo provoz a od té doby se nachází ve velmi špatném technickém stavu, přičemž řada konstrukčních prvků je zcela zničena.

Stavební úřad vydal v dubnu 2014 rozhodnutí o povolení odstranění stavby na základě žádosti vlastníků. Termín pro odstranění byl stanoven do 30. dubna 2015. Do té doby byly ze stavby odstraněny všechny konstrukce obsahující azbest.

Pak ale stavebníci v odstranění stavby nepokračovali. Podle informací stavebního úřadu vlastníci v současné době nemají připravený žádný stavební záměr, nemají jasno, zda tedy přistoupí k přestavbě stávajícího objektu, nebo dokončí odstranění stavby.

Areál tvoří hotel s ubytovacím a stravovacím traktem, obslužným a sociálním zařízením pro personál. Vedlejší objekt býval distribuční stanicí kapalného plynu včetně plynových nádrží, zpevněných ploch, přípojek inženýrských sítí a přilehlých pozemků o celkové ploše 6.239 m2 včetně trvalých porostů.

AKTUALIZACE: Na přelomu roku 2022 a 2023 byl objekt kompletně sanován.

 

 

neděle 16. červen 2019